Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

12:40
7583 b9f9 390

verbalvomits:

Thanks, brain.

12:40
krolmalin
12:40
8873 4a00 390
Reposted fromgrobson grobson viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:40
8872 7a1b 390
Reposted fromgrobson grobson viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:40
Reposted fromgeo404 geo404 viatediousuncle tediousuncle
12:39
2800 1009 390

bitchycode:

lmao

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:39
2342 1efb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:39
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:38
5210 b848 390
Reposted fromhandlujztym handlujztym viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:38
3765 88d7 390
Reposted frombisia bisia viatediousuncle tediousuncle
krolmalin
12:36
5367 8c2b 390
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaMigotliwa Migotliwa
krolmalin
12:36
12:36
3795 4773 390
Reposted frompadmasam padmasam viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:35
4359 d065 390
Reposted fromwaste waste viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:35
1474 f348 390
Reposted fromEkran Ekran viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:35
8146 9f03 390
Reposted fromgreensky greensky viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:34
7769 76c5 390
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
krolmalin
12:32
3928 7225 390
Reposted fromadkagar adkagar viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:32
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
krolmalin
12:32
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl