Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

krolmalin
12:34
7769 76c5 390
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
krolmalin
12:32
3928 7225 390
Reposted fromadkagar adkagar viainsanedreamer insanedreamer
krolmalin
12:32
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
krolmalin
12:32
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viainsanedreamer insanedreamer

April 06 2017

krolmalin
14:55
Reposted frombazylka bazylka viaMigotliwa Migotliwa
krolmalin
14:55
6735 75cf 390
♦♦♦
krolmalin
14:54
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viakredkowa kredkowa
krolmalin
14:54
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakredkowa kredkowa
krolmalin
14:54

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viakredkowa kredkowa
krolmalin
14:53

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viakredkowa kredkowa
krolmalin
14:53
3967 5b11 390
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
14:53
7854 7328 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMigotliwa Migotliwa
14:53
7238 a9bd 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatediousuncle tediousuncle
14:53
krolmalin
14:52
krolmalin
14:52
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
14:52
krolmalin
14:51
6645 74a8 390
krolmalin
14:51
2712 8942 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
14:51
2011 0f0b 390

j0n-th3-iii:

このでたらめのためにあまりにもクール

Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl